តើមានអ្វីដែលថ្មីពី BSC CORNSOY សំរាប់ឆ្នាំ2017នេះ? What’s new technology from BSC CORNSOY in 2017?

រូបមន្តថ្មី រស់ជាតិពោត និងសណ្តែក របស់ទឹកដោះគោ BSC CORNSOY (ខនសយ) មិនមានកាកពោតលាយក្នុងប្រអប់ ជាជំរើសដ៍ល្អបំផុតសំរាប់ប្អូនៗកុមារ និង លោកអ្នកដែលចង់បានអាហាររូបត្ថមជំនួួយខូរក្បាលអោយឆ្លាតជាងវ័យ។ នេះនែជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ BSC CORNSOY:

– ទឹកដោះគោទឹកសណ្តែក 100%
– មានកាល់ស្យូមខ្ពស់សំរាប់ទ្រទ្រង់ឆ្អឹង និង ធ្មេញ
– សំបូរវីតាមីនសំរាប់ជំនួយខូរក្បាល និងការចងចាំ
– វីតាមីន B1, B2, B6 និង B12

ទំនាក់ទំនងការចែកចាយនិងលក់បន្តតាមរយះទូរសព្ទ័លេខ 016 901 985/ 089 981 981/ 098 858 448

New technology and formula with soy milk and corn flavors without corn pulp in the box is the smart choice for children and people who need nutrition to be smartest. Here are the benefits of BSC CORNSOY product:
– Genuing 100% soy milk
– High calcium to support bones and teeth
– វីតាមីនខ្ពស់ B1, B2, B6, B12

Leave your thought