តើមានអ្វីដែលថ្មីពី BSC CORNSOY សំរាប់ឆ្នាំ2017នេះ? What’s new technology from BSC CORNSOY in 2017?

រូបមន្តថ្មី រស់ជាតិពោត និងសណ្តែក របស់ទឹកដោះគោ BSC CORNSOY (ខនសយ) មិនមានកាកពោតលាយក្នុងប្រអប់ ជាជំរើសដ៍ល្អបំផុតសំរាប់ប្អូនៗកុមារ និង លោកអ្នកដែលចង់បានអាហាររូបត្ថមជំនួួយខូរក្បាលអោយឆ្លាតជាងវ័យ។ នេះនែជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ BSC CORNSOY: – ទឹកដោះគោទឹកសណ្តែក 100% – មានកាល់ស្យូមខ្ពស់សំរាប់ទ្រទ្រង់ឆ្អឹង និង ធ្មេញ – សំបូរវីតាមីនសំរាប់ជំនួយខូរក្បាល និងការចងចាំ – វីតាមីន B1, B2, B6 និង B12 ទំនាក់ទំនងការចែកចាយនិងលក់បន្តតាមរយះទូរសព្ទ័លេខ 016 901 985/ 089 981 981/ 098 858 448 New technology and formula with soy milk and corn flavors without corn pulp in...

Visit mission to factory for BSC CORNSOY and MARUSAN brands

On January 4th, 2017, the SGG representative has visited a factory in Thailand to understand a production chain in place and packing process of Soy Milk and Green Tea products with Japanese standard of BSC CORNSOY and MARUSAN brands.    

New product arrival

BSC corn soy milk, soy, meat, corn. Dine in one box Innovation first, the collected food benefit of Soy Corn and meat together is the first and only formula milk product that gives us high in protein, amino acids, essential vitamins and minerals with 18 kind enjoyed in a single box. With volume of 250 ml. at...

MUSA special promotion during Sea festival at Kompot

In order to give more information in place to the customers on the product dissemination, promotion and its benefits, the Company joins the Ministry of Tourism and the authority of Kompot province to display MUSA Basil Seed to the consumers for three days during the Sea festival. Thank you very much for the customers who...

MUSA celebrating event on November 10th, 2015 at Kompot province

From 10 November 2015 to 12 November 2015, the Company has joint the Ministry of Tourism and the Kompot provincial authority in Sea Festival to display MUSA products to the customers, depots, wholesales and people who came to see and visit the event. A few flavors have been given to people for testing its taste...